Image Alt

Gửi rượu

  /  Gửi rượu

Tích hợp quản lý ngay trên POS, kết hợp quản lý dữ liệu khách hàng

Ghi chép, lưu trữ thông tin mã rượu, mã khách hàng và mã nhân viên giúp quản lý dễ dàng

Tạo sự hài lòng, ấn tượng trải nghiệm dịch vụ tốt, tăng khả năng quay lại của khách hàng

Quản lý đơn giản, tác vụ nhanh chóng thông qua phiếu ghi nhận

Liên hệ

Đăng kí nhận tin

Đăng kí để nhận được tin sản phẩm sắp ra mắt