Image Alt

Mô hình Cà phê – Trà sữa

Giải pháp Quản lý tổng thể
dành cho phê - Trà sữa

Quick Decision mang đến hiệu quả quản trị cao, theo dõi chặt chẽ quy trình hoạt động của Phục vụ – Thu ngân – Pha chế thông qua các chức năng quản lý, báo cáo thực tại.

Liên hệ

Điền thông tin để chúng tôi liên hệ lại với bạn

Tư vấn thiết bị phần cứng
Tư vấn phần mềm