Image Alt

Mua hàng

Quản lý đặt hàng đồng bộ từ các chi nhánh

Kiểm soát số lượng hàng tối thiểu giúp tự động lên đơn đặt hàng với nhà cung cấp

Cho phép bạn lựa chọn đa hình thức báo cáo tổng hợp các loại hàng hóa nguyên liệu được đặt mua

Kết nối với ứng dụng kiểm kho, lập yêu cầu mua hàng từ chi các chi nhánh

Liên hệ

Đăng kí nhận tin

Đăng kí để nhận được tin sản phẩm sắp ra mắt